Pocta predkom


Záznamy o sobášoch Sýkorovcov a Strungovcov v Cinobani v r. 1803.

Záznamy o sobášoch Sýkorovcov a Strungovcov v Cinobani v r. 1803.

—————

Späť