Pocta predkom


Brodce - 15.6.1625 sa narodila Justína, rodičia Mikuláš Pařil a Anna. Matrika narodených - najstarší zápis týkajúci sa Pařilovcov.

Brodce - 15.6.1625 sa narodila Justína, rodičia Mikuláš Pařil a Anna. Matrika narodených - najstarší zápis týkajúci sa Pařilovcov.

—————

Späť