Pocta predkom


Weiss

Naši Weissovci sú na slovenskom území spojený s Kremnicou. Históriu tohto jedinečného mesta odhaľuje a o nej píše historik Daniel Haas Kianička.

V Kremnici bola mincovňa a tá ponúkala zaujímavú prácu v rámci pomerov, aké panovali v spoločnosti kedysi. Stálu expozíciu mincí a medailí v múzeu v Kremnici si môžeme pozrieť aj vo  videu .
Nemecké priezvisko Weiss naznačuje, že najstarší predok sem prišiel z nemecky hovoriacej krajiny, teda z dnešného Rakúska alebo Nemecka. V súvislosti s Kremnicou sa často spomínajú Sasi. Naši predkovia boli hutníci (lat. ustrinarius) a práca s kovom bola ich chlebíčkom.

Rod Weiss (postupom času písaný Vaisz) patrí k početnejším rodom v Kremnici a to sťažuje vystopovanie toho správneho predka.
V uhorskom daňovom súpise v r. 1715 sú v Kremnici uvedení Michal Vaisz a Ján Vaisz.
Evanjelik Johannes Weiss mal s manželkou Juditou 5 detí: Anna Žofia (16.4.1708), František (30.1.1711), Mária Alžbeta (6.11.1713), Gottfried (12.1.1716) a Katarína (26.9.1719).
Gottfried (1716) má zaujímavé krstné meno, ktoré sa v matrikách zapisovalo v 3 odlišných formách: Godefridi, Theophili alebo Amadei. Všetky 3 krstné mená majú rovnaký význam - "Milovaný bohom". Gottfried sa oženil s Rosinou a mali 6 detí: Mariana (26.8.1738), Karol (16.12.1741), Mária Alžbeta (19.11.1745), Leopold (26.5.1748), Jozef (21.1.1753) a František (31.7.1757). Naši Vaiszovci boli v tejto dobe katolíci.
Jozef (1753) je uvádzaný ako matelicus, matallisossor, teda spracovával kov. Dňa 13.8.1775 sa oženil s Máriou Dantzigovou (uvádzané i vo forme Dančíková) z Piargov. Jozef a Mária mali 3 deti: Jozefa (19.3.1776), Anna Mária (6.9.1778) vyd. Turčániová a Barbora (30.10.1781).
Anna Mária (1778) sa 5.9.1802 vydala za Štefana Turčániho (pôvodom z Plevníka). Žili v Modrom Kameni a mali 10 detí. Priezvisko Weiss tu v línii našich predkov končí.

* * *

Ukážky mincí z Kremnickej mincovne:
http://mince-medaily.com/die-munze-kremnica-kremnitz-1328-1978/
https://www.ma-shops.com/shops/search.php5?lang=en&searchstr=RDR+Ungarn+Kremnitz+3+Kreuzer+1661