Pocta predkom


Referencie

Hľadanie v Rakúsku

Databanka GenTeam má okrem Rakúska aj všeličo z Čiech, Moravy a Slovenska https://www.genteam.eu/index.php?option=com_gesamt&view=all&Itemid=28&lang=en  

—————

Grunty v ČR - MZA Brno

Samozrejme, pozemkové knihy sa nachádzajú v archívoch, ale postupne sa všeličo dostáva na internet.   MZA Brno V inventári D1 Lánové rejstříky 1669 - 1679 sa nachádza zoznam obcí a pri každej obci je možné kliknúť a zobrazí sa pozemková kniha a zoznamy vtedajších vlastníkov...

—————

Genealogické slovníky

Tento slovník preloží latinské povolania do slovenčiny http://www.genedict.net/sk/vysledky-vyhladavania/?search=      

—————

Mapy obcí v SR

Mapy obcí v SR: Národný geoportál http://geoportal.gov.sk/sk/map  

—————

Kvalitná mapa Vysočiny z 1. vojenského mapovania 1763-1787

First Military Survey (1763-1787) http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?bbox=1726478.3805630084%2C6310148.991854565%2C1732536.0150546085%2C6313559.994241791    

—————

Aký to bol deň v týždni?

Konala sa svadba v nedeľu? V minulosti zväčša nie. Prezradia to programy, ktoré po zadaní dátumu napíšu o aký deň v týždni sa vtedy jednalo. Určenie dňa v týždni: http://www.timeadate.eu/pages/sk/day-of-week-sk.html   Určenie dňa v týždni po...

—————

Panstvo Brtnice

Jedno z panstiev na Vysočine malo sídlo v Brtnici. Do tohto panstva patrila väčšina obcí v ktorých žili naši predkovia na Vysočine. Históriu Brtnice a panstva výborne spracoval Ježek Brtnický na http://jezekbrtnicky.sweb.cz/obsah.htm . Niečo je zverejnené aj tu http://1234br.unas.cz/

—————

Hľadanie v Rakúsku

Rakúsky dobrovoľnícky projekt pomáha pri rodopisnom bádaní v Rakúsku, ale presahuje aj do okolitých krajín www.GenTeam.eu  

—————

Publikácie s rodopisnou témou

  Časopis SGHS - http://www.sghs.sk/pdf/GHH_1_2_2014.pdf , a treba sa tam dopátrať aj po ďalších číslach Knihy SGGS - http://www.sghs.sk/slo/slovak.htm a kliknúť hore v menu na - Knihy. kniha BLAŽEJ KÁLNICKÝ zvaný VALOVIČ obsahuje veľa inšpirácie ako to robiť a kde hľadať...

—————

Linky na rôzne rodopisné témy v ČR

Archívy v ČR http://archivnictvi.euweb.cz/archivy.html archívy na mape http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/   GENEBÁZE ponúka rôzne užitočné linky http://genebaze.cz/dv/rodopis.html   o gruntových...

—————