Pocta predkom


Rod Zmeškal

13.02.2017 00:33

Zmeškalovci žili stáročia v malej dedinke Nahošovice severne od Přerova a tak je prirodzené, že mnohí potomkova si hľadali svoje miesto v širokom ďalekom okolí https://korene.webnode.sk/morava/hana/zmeskal/

 

—————

Späť