Pocta predkom


Obec Mysliboř - rody Nováček, Skoumal a Cucla

31.12.2019 00:33

Martin Sup priniesol nové nálezy a tak sa dianie v obci Mysliboř (fara Telč) vyjasnilo. Naši Nováčkovci sa pôvodne volali Skoumalovci a stalo sa toto: Pavel Skoumal mal s manželkou Dorotou syna Vojtěcha (9.4.1715). Vojtěch sa 19.11.1747 oženil s Rosinou Cuclovou a začal sa písať ako Nováček (toto ešte bude riešené). A ďalej je to už na poriadku. Ich dcéra Johana sa narodila ako Skoumalová, preto nám dlhšie chýbal záznam o jej narodení.

Rod Cucla by mal mať pôvod v obci Ořechov. V obci Mysliboř žil Jiří Cucla na zač. 18. st. Preskúmame, či tu mal deti: Blažej, Rosina a Matěj.

—————

Späť