Pocta predkom


Urbanovský

Urbanovskí žili v malej obci Urbanov, ktorá je dnes miestnou časťou obce maršová-Rašov (okr. Bytča).