Pocta predkom


Praženica

 
 
Ondrej Praženica v urbári z r. 1767:
Ondrej Praženica (1733) sa 10.11.1754 oženi s Katarínou Sedlákovou a mali 6 detí:Michal (10.9.1755), 
Mikuláš Gajdošík v urbári z r. 1767: