Pocta predkom


Baláž

Pôvodný starobylý jablonovský rod (písomne je prvýkrát doložený v roku 1680 istý Juraj Baláž st.), ktorého príslušníci v 18. storočí patrili k väčším sedliakom, ale ako sa rod postupne rozrastal, polia sa delili na políčka a tak sa potomkovia stávali drobnými roľníkmi-   -želiarmi. To bol osud všetkých rodín v Jablonovom. Balážovci boli v 19. storočí rozvetvený rod. Žili vo viacerých domoch a na odlíšenie ich ľudia pomenúvali prezývkami. Meno Baláž vzniklo z domáckej a maďarskej podoby mena Blažej (v maď. Balázs). Patrí medzi najrozšírenejšie priezviská na Slovensku.

Na odlíšenie používali prezývky a tak v Jablonovom vznikli 4 vetvy - Marinin, Miščovčin, Katreni a Kováč). Prímená Marinin, Miščovčin, Katrenin vznikli zo ženských krstných mien a prechýlených ženských podôb priezvisk. Prímeno Kovnáč je odvodené od kováčskeho remesla.
V dome č. 38 žil Baláž Miščovčin, v dome č. 39 Baláž Katrenin, v dome č. 40 (42) Baláž Kováč a v dome č. 41 Baláž Marinin. Balážovci v dome č. 40 (42) sa na rozdiel od ostatných Jablonovcov venovali remeslu – boli kováči. Baláž Kováč a Baláž Katrenin boli v 19. storočí jedinými evanjelikmi v obci.
V roku 1856 nebol žiaden hošták pomenovaný po Balážovcoch. Ján Baláž bol uvedený na Čičkovskom hoštáku. Môže to súvisieť s tým, že Jánovou manželkou bola Mária Čičková. Mimo zoznamu hoštákov mali svoje grunty zapísané Ján a Juraj Balážovci z domu č. 38.

V 20. storočí sa počet členov tohto rozvetveného rodu výrazne znížil. Rodová vetva Baláž Marinin vymrela „po meči“. Potomkovia z rodovej vetvy Baláž Kováč sa odsťahovali. Z vetvy Baláž Katrenin tu žije len rodina Kornela Baláža. Medzi súčasnými Balážovcami v Jablonovom dominuje vetva Baláž Miščovčin.    
Známymi osobnosťami sú potomkovia z rodu Baláž Kováč – hudobníci zo skupiny Elán – bratia Ján a Zdeno Balážovci.