Pocta predkom


Šuľan

Šuľanovci majú korene v obci Píla (okr. Lučenec). Život v prostredí obklopenom lesmi nebol ľahký. Prvý z predkov postavil dom 2 km od obce a postupne na tom mieste vznikla osada Šuľanovci. Súvislosti so životom v Píle sú uvedené pri rode Kotmánik.
 
V súpise poddaných z r. 1715 sú v Píle uvedení iba 4 poddaní platiaci dane - Andreas Alacs, Joannes Simovjech, Andreas Soltes a Tomas Jacubon. Šuľan tu nie je zapísaný. V tom čase žili v Novohrade (po rozpade Uhorska bol Novohrad rozdelený medzi Slovensko a Maďarsko) Šuľanovci v obciach Turie Pole, Szirák, Bér, Balassagyarmat, Bánk, Felsőpetény a Nógrád. 
 
V urbári z r. 1767 je medzi poddanými v Píle uvedený Michal Šuľan. Michal bol poddaný domínia Divín. Poddaní mali záväzky ku grófovi Pavlovi Balašovi a grófovi Františkovi Zichyovi.
 
Píla patrila pod evanjelickú faru v Mýtnej a tam chodili obyvatelia do kostola. Matriky sa zachovali len od začiatku 18. storočia, takže minulosť sa ťažšie skúma. Na konci 18. st. sa narodil Ján a na začiatku 19. st. sa narodil Juraj. Po nich sa rozšírilo potomstvo Šuľanovcov v Píle a okolí.