Pocta predkom


Šindelář

Naši Šindelářovci žili v dedinke Brtnička okr. Jihlava. 
Jíra Šindelář (okolo 1620) je zapísaný v lánových rejstříkoch. Jíra mal syna Ondřeja (1648). 
 
Ondřej (1648) bol doma volaný Vondra. Vieme o jeho 4 deťoch: Šimon, Pavel, Matěj a Dorota vyd. Brabencová.