Pocta predkom


Vysočina

Pátranie v minulosti je nám umožnené vďaka tomu, že existujú archívy a v nich je množstvo dokumentov, ktoré čakajú na bádateľov. V Brne je MZA v modernej budove a archivári tam vytvorili príjemný priestor pre skúmanie rodinnej histórie.

Takáto hrubá je kniha panstva Brtnice, kde je zapísaný Tereziánsky katastr:

Naši predkovia žili na Vysočine a patrily pod panstvo Brtnice.