Pocta predkom


Sýkora

Sýkorovci žili v obciach, na ktorých v súčasnosti stojí mesto Ostrava.
V rodostrome mámtke.  e dve ostravské vety Sýkorovcov - v Novej Vsi a v Lihotke.
 
Sýkora v Novej Vsi
 
Mikuláš Sýkora sa narodil okolo r. 1670. Jeho syn Jiří Sýkora (okolo 1700) sa 16.10.1729 oženil s Marinou Kolodejovou z Novej Vsi. Marina zomrela a Jiří sa 3.5.1733 oženil s Kateřinou a mali deti: Jan, Anna, Ludmila (20.8.1736) vyd. Vlčková, Rosina vyd. Urbančíková, Marina a Ondřej. 
 
 
Sýkora v Lihotke
 
V Lihotke žil Jan Sýkora, ktorý mal dcéru Dorotu (1750). Dorota sa 8.5.1767 vydala za Matěja Malíka z Pruského Sliezska.