Pocta predkom


Hobl

Rod s týmto zaujímavým priezviskom má v prípade našich predkov najstaršie korene v okolí Tišnova na Morave.

Na fare Dolní Loučky je 22.11. 1665 zaznamenaný sobáš, pri ktorom boli oddaní v Dolných Loučkách Štěpán Hobl z dediny Drásov s Lidmilou, dcérou po nebohom Jakubovi Hradeckom z obce Skryje. O vyš 100 rokov neskôr sa tu 21.8.1778 narodila Rosina rodičom Václavovi Hoblovi a Marianne v Drásove v dome č. 25.

Hoblovci žili aj v obciach Svatoslav, Březina a v Tišnove.

Náš predok sa obajvuje v neďalekej obci Železné (okres Brno-venkov) na konci 18. storočia. Tu potom v dome č. 14 žil Martin Hobl. Narodil sa okolo r. 1777, ale zatiaľ nevieme kde (možno obec Svatoslav). Martin bol kolonista, teda osadník, obyvatel kolonie, čo poukazuje na to, že z obce pôvodne nepochádzal. Uvedené súvisí asi s tým, že Železné bolo poplužní dvůr, ktorý patril po väčšinu času cisterciáckemu kláštoru Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. Roku 1786 cisár Jozef II. zrušil kláštor a dvor v Železnom bol rozdelený a rozpredaný. 

Dňa 14.11.1797 sa Martin Hobl oženil s Kateřinou Daňkovou zo Železného z domu č. 6, ale v čase svadby žila v dome č. 14. Martin a Kateřina mali 6 detí: Jakub (13.7.1800), Anna (29.4.1804), Matěj (21.2.1807), František (10.5.1810), Josef (7.4.1815) a Václav (25.9.1821). Hoblovci mali tieto deti v domoch č. 14, 26 a 17. Potomstvo mali synovia Jakub, Matěj, František a Josef. Keďže Hoblovci nevlastnili dostatok pôdy, stali sa z nich remeselníci.

Našim predkom bol Josef (1815), ktorý sa živil ako tesár. Dňa 9.11.1847 sa oženil s Františkou Koháčkovou z obce Hájanky. Vieme o ich 2 synoch: František (1844) a Jan (24.6.1849).

Jan (1849) bol murár, 3.11.1872 sa oženil s Františkou Komárkovou z obce Bukovice č. 6. Žili v Železnom v dome č. 9 a mali len 2 deti: Františka (16.6.1873) vyd. Vlčková a Jan (14.8.1875). Malý Jan zomrel ani nie ročný 20.7.1876 a otec Jan krátko na to 28.9.1876. Smutné. Vdova Františka sa 24.2.1879 vydala za podruha Antona Fialu z obce Borač a sem sa aj presťahovala a mala s ním 2 deti: Anna a Josef.

Dcéra Františka (1873) sa vydala za Petra Vlčka z Brušperku a odsťahovali sa do Uhorska, do Košíc. Tu mali syna Ľudovíta (19.4.1904). Priezvisko Hobl v tejto vetve predkov tu skončilo.

 

* * *

 

Pomník Obětem 1. světové války v Železnom obsahuje aj mená Hoblovcov:

HOBL FRANTIŠEK 

HOBL ANTONÍN 

 

* * *

 

V Železnom sa nachádza miestny názov pomenovaný po Hoblovcoch. Je to Hoblova zmola. Zmola je roklina vymletá prívalom vôd.

Pomístní jména poukazujú na zaujímavé nárečie v tomto kraji: Pod dědinó, Na dlóhéch, Pod horó, Klobók, Nad kovárnó, V lókách, Nad skaló, Nad studýnkó.

 

* * *

 

Priezvisko Hobl nie je veľmi rozšírené v ČR, nakoľko tu žije len okolo 140 mužských nositeľov tohto priezviska. Zdá sa, že historicky sa priezvisko objavilo na niekoľkých miestach, dnes je najviac Hoblovcov v Plzni, Prahe a Bloviciach.

 

Viacerí Hoblovci sa z Čiech vysťahovali do USA. Ukazujú to tamojšie cenzusy: https://familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bsurname%3Ahobl&offset=40