Pocta predkom


Michálek

Michálkovci prišli do Klokočí okolo r. 1700 a hospodárili na grunte č. 20. Michálkovci žili aj v obci Černotín, sedliak Martin je zapísaný v urbári v r. 1569 a 1663, takže možno odtiaľto prišli do Klokočí.
 
Michal Michálek sa narodil v r. 1668 a mal manželku Kateřinu. Zatiaľ vieme o ich 2 synoch: Jan (1696) a Matěj (16.2.1700). Otec Michal zomrel 29.11.1727 a syn Jan prevzal grunt.
Jan (1696) sa 24.1.1717 oženil s Alžbětou, ale tá zakrátko zomrela a vdovec Jan sa 16.11.1721 oženil s Annou Kajnarovou z Milenova a mali 7 detí.
 
Záznam o krste Barbory 5.10.1732: