Pocta predkom


Kopečný

Naši Kopeční žili v Trnávke (okr. Přerov). Jakub Kopečný (okolo 1650) mal s Kateřinou syna Jana (29.4.1689).
Jan (1689) sa v januári 1711 oženil s Marínou Lubašíkovou a vieme o ich 4 deťoch: Matěj (okolo 1712), Jan , Martin a Veronika (1713).
Matěj (1712) mal syna Josefa (1734). 
 
Josef (1734) sa oženil s Marinou, usadili sa v Dolnom Újezde v dome č. 25 a mali 7 detí: František (4.10.1767), Josef, Josef, Šimon, bez mena, Anna a Anna (30.7.1782).
František (1767) zostal v rodičovskom dome, 8.5.1792 sa oženil s Annou Dohnalovou z Bohuslávok a mali 6 detí: Josef (20.10.1793), Marianna (25.12.1795) vyd. Fridrichová, Václav, František, Veronika (3.2.1807) a Anna (1808).
 
Marianna (1795) sa vydala za Justína Fridricha do Trnávky č. domu 5 a tu priezvisko Kopečný v našej vetve končí.