Pocta predkom


Haná

Moja babka Marie Lesáková vyd. Vokounová sa narodila v Přerove - Předmostí. Jej predkovia žili v mnohých dedinkách v okrese Přerov a niekoľko sa ich nájde aj v blízkosti Olomouca. Žili tu viacerí ľudia so vzťahom k histórii. Písali historické články do zborníkov a venovali sa i rodopisu. A tak poznávanie rodinnej histórie v tejto oblasti prináša veľa zaujímavých momentov, ktoré už prebádali druhí. A čo nie je prebádané, to pre nás uchovávajú archívy - najmä v Olomouci a v Přerove. Matriky a staré mapy sú dostupné na internete na http://digi.archives.cz/da/

poprípade  http://www.archives.cz/zao/digitalni_archiv/

Na internete existuje množstvo digitalizovaných článkov a publikácií. Hranice na Moravě a okolité obce sú výborne spracované v knihách a zborníkoch na webe Hranická historická knihovna http://www.historie.hranet.cz/

Radslavice a Sušice v r. 1609 su opísané v registroch panstva Helfštýnského.

Materiál k Přerovu a okoliu nájdeme na http://www.rosmus.cz/dokumenty.php

Lenka Mlčáková v r. 2015 obhájila bakalársku prácu „Ves Soběchleby v raném novověku“, v které pojednává o hospodářských dějinách vsi od roku 1520 do předvečeru třicetileté války. Snaží se zmapovat vesnické urbáře zkoumaného období a ukázat, jak poddaní ve vsi Soběchleby odváděli peněžní a naturální dávky vrchnosti, dále jejich roboty a mnohé další povinnosti. První kapitola je věnována rozboru základní literatury a archivních pramenů, ze kterých bakalářská práce čerpá. V druhé kapitole je představeno helfštýnské panství, pod které ves Soběchleby spadala. Třetí kapitola je podrobným představením hospodářské situace poddaných vsi Soběchleby v raném novověku, jak je ukazují zkoumané urbáře.

Rozmiestnenie obcí ukazujú staršie i dnešné mapy:

Mapy z r. 1857:

Súčasnosť: